top of page
progress.jpg

Operation

På Din Veterinär Göteborg har vi en fullutrustad operationssal med gasnarkos och modern utrustning. Vi utför de flesta mjukdelskirurgiska ingrepp och även en del ortopedisk kirurgi, såväl akuta som planerade operationer. För att få info om de kirurgiska ingrepp vi utför på hund och katt läs mer om våra operationer här.

Operationsteamet har många års erfarenhet och narkoserna övervakas av legitimerade djursjukskötare eller veterinärer. Efter genomgången operation övervakas djuren när de vaknar upp på vår stallavdelning. Vi lägger mycket tid på att djuren ska vara så lugna och trygga som möjligt både inför och efter sin operation. Då de flesta djur mår allra bäst i sin hemmiljö går i princip alla våra operationspatienter hem på nattpermission, det vill säga de får komma hem över natten. Beroende på operationens omfattning rekommenderas ibland återbesök dagen efter operation för kontroll och vid behov ytterligare behandling. Om ditt djur har genomgått en mycket stor operation kan inskrivning rekommenderas för att säkerställa en så bra återhämtning som möjligt.

För prisuppgift vänligen mejla info@dinvetgbg eller ring oss på 031 97 14 00. 

På vår klinik kan vi bland annat utföra följande kirurgiska ingrepp. Klicka på respektive ingrepp för mer info.

För mer info om respektive ingrepp vänligen läs nedan

Bulbextirpation

På vår veterinärklinik förstår vi att beslutet om att genomgå en bulbextirpation kan vara svårt för djurägare. Bulbextirpation är ett kirurgiskt ingrepp där djurets ögonglob avlägsnas. Denna typ av operation blir aktuell vid allvarliga ögonsjukdomar eller skador, där andra behandlingsmetoder inte längre är möjliga eller effektiva.

När är Bulbextirpation nödvändigt?

Ingreppet kan bli nödvändigt vid tillstånd som svårartade infektioner, tumörer i ögat, oåterkallelig skada efter trauma, eller vid smärtsamma ögonsjukdomar där djurets välbefinnande inte kan säkerställas på annat vis. Vårt främsta mål är att säkerställa att ditt djur inte lider och att förbättra dess livskvalitet.

Hur går ingreppet till?

Vid en planerad operation sker inlämning på en bokad tid på morgonen och hämtning på eftermiddagen. Patienten får inför narkosen lugnande och smärtstillande medicin och operationen utförs sedan under full narkos, där vi noggrant ser till att ditt djur är så bekvämt och smärtfritt som möjligt. Vårt team av erfarna kirurger och djursjukskötare använder sig av moderna tekniker och utrustning för att utföra ingreppet, allt för att minimera riskerna för komplikationer och göra återhämtningen så snabb som möjligt.

Eftervård och återhämtning

Efter operationen kommer vi att ge dig utförlig information om hur du bäst tar hand om ditt djur under återhämtningsprocessen. Det inkluderar rekommendationer kring smärtlindring och sårvård för att göra ditt djurs återhämtning så snabb och bra som möjligt. Många djur anpassar sig väl efter en bulbextirpation och kan fortsätta att ha en hög livskvalitet.

Cherry eye

Cherry Eye uppstår när tredje ögonlockets körtel prolaberar, eller buktar ut, vilket resulterar i en synlig röd svullnad vid inre ögonvinkeln. Detta tillstånd är inte bara kosmetiskt störande men kan också leda till obehag och ytterligare ögonproblem om det lämnas obehandlat.


När bör Cherry Eye behandlas?

Tidig upptäckt och behandling är avgörande för att undvika komplikationer. Om du märker en röd svullnad vid ditt djurs öga är det viktigt att kontakta oss för en undersökning så snart som möjligt.

Hur behandlar vi Cherry Eye?

Behandlingen av Cherry Eye involverar oftast kirurgi för att återfå korrekt läge på körteln. Detta görs för att bevara körtelns funktion och förhindra återkommande prolaps. 

Eftervård och återhämtning

Efter operationen kommer ditt djur att behöva en lugn återhämtningstid. Vi kommer att ge dig råd om hur du bäst tar hand om ditt djur postoperativt. Det är viktigt att följa dessa instruktioner noggrant för att säkerställa en snabb och problemfri återhämtning.

Misstänker du att ditt djur lider av Cherry eye  så boka gärna ett veterinärbesök online eller ring oss på 031 97 14 00 för en första bedömning. Har du redan en konstaterad diagnos från en annan klinik? Ring gärna för tidsbokning

Corp al (främmande kropp i tarm)

Corp al är en fackterm som betyder ”främmande kropp” och när man pratar om corp al i tarmen är det oftast på grund av att djuret svalt ett föremål för stort för att kunna passera genom mag-tarmsystemet på naturligt vis. Denna situation kan orsaka allvarliga hälsoproblem, inklusive blockeringar i tarmen, vilket kräver omedelbar uppmärksamhet då tillståndet annars blir livshotande.


När kan man misstänka Corp al i tarmen?

Tecken på att ditt djur kan ha svalt en främmande kropp inkluderar kräkningar, förlust av aptit, smärta i buken, och förändringar i avföringens frekvens eller utseende. Om du misstänker att ditt djur har svalt något olämpligt, är det viktigt att omedelbart söka veterinärvård för att undvika komplikationer.

Hur hanterar vi Corp al?

Vår klinik är utrustad med såväl röntgen som ultraljud, för att snabbt identifiera närvaron av främmande föremål i ditt djurs matsmältningssystem, beroende på vad djuret svalt kan det vara olika lätt att identifiera. Vissa föremål är lätta att se på röntgen och ultraljud, medan andra saker kan vara betydligt svårare att diagnostisera. Beroende på storlek, typ, och placering av föremålet kan behandlingen variera från medicinsk behandling för att stimulera passage genom tarmarna, till inducering av kräkning på kliniken för att få upp föremålet, till kirurgi för att avlägsna föremålet.


Operation

I fall där föremålet orsakar en blockering eller andra allvarliga risker, kan operation vara nödvändig. Vårt team av skickliga kirurger har omfattande erfarenhet av att utföra dessa typer av operationer. Vi använder den senaste tekniken för att säkerställa att ditt djur får den säkraste och mest effektiva vård möjlig.

Eftervård och Återhämtning

Efter behandling för en främmande kropp i tarmen kommer vi att ge dig detaljerad information om hur du tar hand om ditt djur hemma, inklusive kostrekommendationer, smärtlindring, och tecken på komplikationer att hålla utkik efter. Vi kommer att stötta dig genom hela återhämtningsprocessen för att säkerställa att ditt djur återhämtar sig så snabbt och komplikationsfritt som möjligt.

Misstänker du att ditt djur lider av Corp al så ring oss på 031 97 14 00 för akuttid. 

Entropion

Entropion är en ögonåkomma där ögonlocket viker sig inåt mot ögat, vilket leder till att ögonfransarna och ögonlockskanten skaver mot hornhinnan. Detta kan orsaka smärta, irritation och i värsta fall skador på ögat. Entropion kan drabba ett eller båda ögonen och är vanligare hos vissa raser.

När behöver mitt djur behandling för Entropion?

Symptom på entropion kan inkluderar att ögonen rinner, onormalt blinkande, ögoninflammationer och hornhinnesår. Om du märker något av dessa tecken hos ditt husdjur är det viktigt att boka en tid hos oss för en undersökning. Tidig diagnos och behandling är avgörande för att förhindra kroniska skador på ögat.

Hur behandlar vi Entropion?

Behandlingen för entropion innefattar ofta kirurgisk korrigering för att återställa ögonlockets normala position. Denna operation utförs under allmän anestesi och innebär att vi försiktigt justerar ögonlockets position för att förhindra att det skaver mot ögat. Vår klinik är utrustad med modern utrustning och våra kirurger har omfattande erfarenhet av dessa ingrepp.

Eftervård och Återhämtning

Efter operationen kommer vi att ge dig noggranna instruktioner om hur du tar hand om ditt djur under återhämtningsperioden. Detta kan inkludera administrering av smärtlindring och smörjande ögondroppar. Vi kommer även att rekommendera återbesök för att säkerställa att ögat läker som det ska.

Misstänker du att ditt djur lider av entropion så boka gärna ett veterinärbesök online eller ring oss på 031 97 14 00 för en första bedömning. Har du redan en konstaterad diagnos från en annan klinik? Ring gärna för tidsbokning

Frakturoperationer

Frakturoperationer är kirurgiska ingrepp som syftar till att korrigera och stabilisera benbrott så att de kan läka korrekt. Dessa operationer är nödvändiga när ett benbrott är komplicerat, felställt, eller inte bedöms kunna läka väl med andra metoder så som gips eller skenor.

När är frakturoperationer nödvändiga?

Ditt djur kan behöva en frakturoperation om det har ett öppet benbrott, ett benbrott som involverar lederna, eller om benet inte kan stabiliseras tillräckligt med icke-kirurgiska metoder. Symptom på benbrott inkluderar synlig felställning, oförmåga att använda det drabbade benet, samt smärta och svullnad vid skadeområdet.

Hur går en frakturoperation till?

Operationen utförs under allmän anestesi och kan inkludera användning av skruvar, plattor, eller stift för att stabilisera frakturen och stödja den naturliga läkningsprocessen. Vårt team av erfarna kirurger anpassar vilken metod som används efter varje unikt fall för att säkerställa optimal återhämtning.

Eftervård och Återhämtning

Efter operationen kommer ditt djur att behöva tid för att återhämta sig. Vi kommer att ge dig detaljerade råd om hur du sköter om ditt djur under denna period, inklusive smärtlindring, rehabiliteringsövningar, och riktlinjer för hur du gradvis kan öka fysisk aktivitet. Återbesök är rekommenderade och i regel nödvändiga för att följa upp läkningsprocessen och justera eventuella stödåtgärder.

Misstänker du att ditt djur har en fraktur så ring oss på 031 97 14 00 för akuttid. 

Juvertumör

Juvertumörer är bland de vanligaste tumörtyperna hos tikar och honkatter och de kan vara både godartade och elakartade. Tidig upptäckt och behandling är avgörande för prognos.

När behöver mitt djur behandling för juvertumörer?

Om du märker några förändringar eller knölar i ditt djurs juverområde är det viktigt att omedelbart kontakta oss för en undersökning. Andra tecken att vara uppmärksam på inkluderar svullnad, sårbildning eller utflöde från juvret. På vår klinik erbjuder vi gratis knölkoll som kan bokas online. 

Hur behandlar vi juvertumörer?

Behandling av juvertumörer innebär i de allra flesta fall kirurgisk borttagning av tumören och i vissa fall kan det vara nödvändigt att avlägsna flera juverdelar eller hela juverraden. Vår klinik är utrustad med modern utrustning och vårt team av erfarna veterinärer och djursjukskötare har lång erfarenhet av denna typ av operationer.

Eftervård och Återhämtning

Efter operationen kommer vi att ge dig detaljerade instruktioner för att ta hand om ditt djur under återhämtningen. Detta inkluderar bland annat information om smärtlindring och sårskötsel. 

Misstänker du att ditt djur lider av juvertumör så boka gärna ett veterinärbesök online eller ring oss på 031 97 14 00 för en första bedömning. Har du redan en konstaterad diagnos från en annan klinik? Ring gärna för tidsbokning

Kejsarsnitt

Kejsarsnitt är ett kirurgiskt ingrepp där valpar eller kattungar tas ut ur moderns livmoder genom ett snitt. Detta förfarande kan vara livräddande för både modern och hennes ungar vid komplikationer under förlossningen.

När är Kejsarsnitt nödvändigt?

Kejsarsnitt kan bli nödvändigt om det finns tecken på att förlossningen inte fortskrider som den ska, om modern är utmattad eller om det finns tecken på att de ofödda ungarna inte mår bra. Andra skäl kan inkludera en för trång födelsekanal eller felaktig positionering av ungarna.

Hur går ett Kejsarsnitt till?

Operationen utförs under noggrant övervakad narkos för att säkerställa att modern är smärtfri och bekväm under hela ingreppet och så att valparna och kattungarna påverkas sålite som möjligt av narkosmedlen. Vid operationen görs ett snitt i bukväggen och livmodern för att varsamt kunna ta ut varje unge. Livmodern och bukväggen sys därefter ihop och tiken eller katthonan får så snart som möjligt komma till sina ungar för fortsatt återhämtning. 

Eftervård och Återhämtning

Efter ett kejsarsnitt tillhandahåller vi omfattande stöd och vård för både modern och hennes nyfödda ungar. Vi ger råd om hur du bäst stöttar modern i hennes återhämtning och ser till att hon har allt hon behöver för att kunna ta hand om sina ungar. Detta inkluderar ofta smärtlindring, hjälp med att upprätta en bra amning och råd om näring och skötsel.

Misstänker du att ditt djur har problem under förlossningen så ring oss på 031 97 14 00 för akuttid. 

Korsbandsskada hund (korsbandslina & TPLO)

Korsbandsskador hos hund och katt är ett vanligt och allvarligt ortopediskt problem som oftast kräver kirurgisk behandling för att återställa ledens funktion och minimera risken för långsiktiga komplikationer som artros. Skadan karaktäriseras av skada på antingen det främre eller bakre korsbandet i knäleden, vilket leder till instabilitet, smärta och hälta.

Kirurgisk behandling betraktas generellt som den mest effektiva metoden för att hantera korsbandsskador, särskilt i fall där det finns en signifikant instabilitet i leden. Det finns flera kirurgiska tekniker som används för att adressera dessa skador, inklusive TPLO (tibial plateau leveling osteotomy), TTA (tibial tuberosity advancement) och korsbandslina. Dessa operationer syftar till att stabilisera leden och minska risken för artros och smärta.

Valet av kirurgisk teknik beror på flera faktorer, såsom djurets storlek, ålder, aktivitetsnivå och specifika anatomi. Veterinären kommer att göra en bedömning baserad på en noggrann undersökning, inklusive röntgen för att bestämma den mest lämpliga behandlingsmetoden för varje individuell patient.

Efter operationen kommer en rehabiliteringsperiod som är avgörande för en framgångsrik återhämtning. Rehabilitering kan inkludera specifika övningar för att återställa rörlighet och stärka musklerna runt knäleden, samt potentiellt vattenterapi och andra stödjande behandlingar för att främja läkning och funktionell återhämtning.

Det är viktigt att följa veterinärens råd och behandlingsplan noggrant, inklusive alla uppföljningsbesök, för att säkerställa den bästa möjliga utfallet för hunden. Kirurgisk behandling av korsbandsskador ger ofta mycket goda resultat, med många hundar och katter som återgår till en hög nivå av aktivitet och livskvalitet.

Misstänker du att din hund lider av en korsbandsskada så boka gärna ett veterinärbesök online eller ring oss på 031 97 14 00 för en första bedömning. Har du redan en konstaterad diagnos från en annan klinik? Ring gärna för tidsbokning

Korsbandsskada katt (korsbandslina)

Korsbandet är avgörande för stabiliteten i knäleden och skador på detta band kan orsakas av plötsliga rörelser, trauma, eller degenerativa förändringar, särskilt hos äldre katter. Skadan kan leda till smärta, hälta och långsiktig nedsättning av rörligheten i knät.

När behöver jag söka vård om jag misstänker att min katt har en korsbandsskada?

Om din katt visar tecken på hälta, svårigheter att hoppa, eller verkar uppleva smärta vid rörelse, kan detta vara indikationer på en korsbandsskada. Det är viktigt att boka en tid för en undersökning så snart som möjligt, eftersom obehandlade skador kan leda till kroniska problem och ytterligare skador på leden.

Hur behandlar vi en korsbandsskada?

Behandling av korsbandsskador hos katter kan variera beroende på skadans allvarlighetsgrad, men för de flesta skador rekommenderas operation för att återställa stabiliteten i knäleden och minska risken för långsiktiga komplikationer.

Eftervård och Återhämtning

Efter behandling är återhämtning och rehabilitering avgörande för din katts långsiktiga hälsa och rörlighet. Vi kommer att ge dig detaljerade instruktioner om hur du bäst stödjer din katt genom återhämtningsprocessen, inklusive anpassningar i hemmet, rehabövningar, smärtkontroll och återbesök för uppföljning och eventuella justeringar i behandlingsplanen.

Misstänker du att din katt lider av en korsbandsskada så boka gärna ett veterinärbesök online eller ring oss på 031 97 14 00 för en första bedömning. Har du redan en konstaterad diagnos från en annan klinik? Ring gärna för tidsbokning

Navelbråck

På vår veterinärklinik behandlar vi regelbundet hundar och katter som lider av navelbråck, en relativt vanlig åkomma som involverar en öppning eller svaghet i bukväggen vid naveln genom vilken bukfett eller ibland delar av tarmen kan bukta ut. Denna åkomma kan vara medfödd eller utvecklas senare i livet, och dess allvarlighetsgrad kan variera.

När behöver mitt djur vård för navelbråck?

Om du märker en svullnad eller utbuktning vid ditt djurs navelområde, eller om ditt djur visar tecken på obehag eller smärta kring buken, kan det vara indikationer på ett navelbråck. Det är viktigt att låta veterinär undersöka ditt djur för att bedöma bråckets allvarlighetsgrad och bestämma den mest lämpliga behandlingen.

Hur behandlar vi navelbråck?

Små navelbråck som inte bedöms orsaka några problem för hunden eller katten kan ofta lämnas utan åtgärd. I de fall där bråcket är större eller orsakar komplikationer, kan kirurgisk åtgärd vara nödvändig för att förhindra potentiella hälsorisker som tarminklämning vilket är ett allvarligt och potentiellt livshotande tillstånd.

 

Eftervård och återhämtning

Efter en navelbråcksoperation kommer vi att ge dig detaljerade instruktioner om hur du bäst tar hand om ditt djur under återhämtningsperioden. Detta inkluderar information om lämplig aktivitetsnivå, rekommendationer om smärtlindring, skötsel av operationsområdet, och tecken på komplikationer att vara uppmärksam på. 

Misstänker du att din hund eller katt lider av navelbråck så boka gärna ett veterinärbesök online eller ring oss på 031 97 14 00 för en första bedömning. Har du redan en konstaterad diagnos från en annan klinik? Ring gärna för tidsbokning

Patellaluxation

Patellaluxation hos hund och katt är en vanlig ortopedisk åkomma där knäskålen (patella) inte ligger på sin rätta plats i sitt spår på lårbenet eller lätt hoppar ur sin rätta position. Detta kan leda till smärta, obehag, och i vissa fall, långsiktiga skador på leden. Det finns olika grader av patellaluxation, från milda fall där knäskålen bara ibland hoppar ut ur sitt läge, till allvarliga fall där knäskålen är permanent luxerad (flyttad ur sitt läge).

 

Orsaker

Orsakerna till patellaluxation kan vara mångfacetterade, inklusive genetiska faktorer, trauma, eller anomalier i benens utveckling. Hos vissa raser, såsom små hundraser (t.ex. Chihuahua, Pomeranian) och vissa kattraser, är det en ärftlig predisposition.

 

Symptom

Symtom på patellaluxation kan variera beroende på svårighetsgraden av tillståndet. Vanliga tecken inkluderar:

 

• Haltning eller intermittent lyftande av det påverkade benet

• Synbar obehag när man rör på sig

• Svårigheter att hoppa upp

• En onormal gång

 

Diagnos

Diagnos av patellaluxation innefattar vanligtvis en fysisk undersökning där veterinären manuellt testar knäskålens stabilitet. Röntgenbilder kan också tas för att utvärdera benstrukturen och graden av eventuell ledskada.

 

Behandling

Behandling av patellaluxation beror på svårighetsgraden av tillståndet. I lindriga fall kan vila och antiinflammatoriska mediciner vara tillräckligt för att hantera smärtan och inflammationen i de fall djuren har ont av sin luxation. I mer allvarliga fall eller när konservativ behandling inte ger tillräcklig lindring brukar operation rekommenderas. Operationen syftar till att återställa knäskålens normala position och förhindra framtida luxationer.

 

Prognos

Prognosen för djur med patellaluxation varierar beroende på flera faktorer, inklusive ålder, allmän hälsa, och svårighetsgraden av luxationen. Tidig diagnos och lämplig behandling förbättrar utfallet och hjälper till att minska risken för långsiktiga komplikationer, såsom artros.

Misstänker du att din hund eller katt lider av patellaluxation så boka gärna ett veterinärbesök online eller ring oss på 031 97 14 00 för en första bedömning. Har du redan en konstaterad diagnos från en annan klinik? Ring gärna för tidsbokning

Perinealbråck

På vår veterinärklinik behandlar vi hundar och katter som lider av perinealbråck, en komplex åkomma som uppstår när bukorgan, såsom tarmen eller blåsan, buktar ut genom en svaghet i bäckenbottens muskulatur nära djurets anus. Denna typ av bråck är mest vanlig hos äldre hanhundar.

När behöver mitt djur vård för perinealbråck?

Tecken på perinealbråck inkluderar svullnad eller bulning nära djurets anus, svårigheter med att defektera, förstoppning, och i vissa fall urineringssvårigheter. Om du observerar något av dessa symtom hos ditt djur är det viktigt att snabbt söka veterinärvård för att undvika komplikationer.

Hur behandlar vi perinealbråck?

Behandling av perinealbråck kräver oftast operation för att återställa de buktande organen till deras korrekta position och förstärka muskulaturen i området för att förhindra framtida bråck. Vår klinik har kirurger med stor erfarenhet av dessa typer av operationer, och vi använder den senaste tekniken för att säkerställa bästa möjliga utfall för ditt djur.

Eftervård och återhämtning

Efter operationen kommer ditt djur att behöva särskild vård och övervakning för att säkerställa en smidig återhämtning. Vi kommer att ge dig utförliga instruktioner om hur du hanterar eftervården, inklusive smärtlindring, hantering av operationsområdet, kostanpassningar och begränsningar av fysisk aktivitet. 

Misstänker du att din hund eller katt lider av perinealbråck så boka gärna ett veterinärbesök online eller ring oss på 031 97 14 00 för en första bedömning. Har du redan en konstaterad diagnos från en annan klinik? Ring gärna för tidsbokning

Pyometra (livmoderinflammation)

På vår veterinärklinik möter vi ofta fall av pyometra, en allvarlig och potentiellt livshotande infektion i livmodern som drabbar okastrerade tikar och honkatter. Pyometra utvecklas i de flesta fall efter löp när hormonella förändringar skapar en gynnsam miljö för bakteriell tillväxt i livmodern. Tillståndet kan vara öppet, där var kan rinna ut från vulvan, eller stängt, där var samlas i livmodern och inte töms via vulva. 

När kan jag misstänka att mitt djur drabbats av pyometra?

Symtom på pyometra är många och varierande men kan ofta inkludera ökad törst, ökad urinering, slöhet, aptitlöshet, kräkningar och diarré samt ibland feber. I fall av öppen pyometra ser man ofta även en synlig varig eller blodig flytning från vulvan, en del djur slickar sig dock väldigt mycket i vulva på grund av detta och då ser man inte alltid en så tydlig flytning. Om du märker något av dessa tecken hos ditt djur, särskilt om det är en äldre okastrerad hona, är det avgörande att omedelbart söka veterinärvård.

Hur behandlar vi pyometra?

Den mest effektiva behandlingen för pyometra är kirurgisk borttagning av livmodern och äggstockarna, ett ingrepp som kallas ovariohysterektomi. Denna operation avlägsnar infektionskällan och förhindrar risken för framtida episoder. Vår klinik är utrustad med modern utrustning och vårt team av erfarna kirurger och djursjukskötare har lång erfarenhet på att utföra ovariohysterektomi på ett säkert och effektivt sätt. Vi prioriterar djurets välbefinnande och säkerhet genom hela processen, från den förberedande undersökningen till eftervård och återhämtning.

Eftervård och Återhämtning

Efter operationen kommer vi att ge dig detaljerade instruktioner om hur du tar hand om ditt djur under återhämtningsperioden. Detta inkluderar smärtlindring, skötsel av operationsområdet och information om hur du kan stödja ditt djurs återhämtning hemma. 

Misstänker du att din hund eller katt lider av Pyometra (livmoderinflammation) så ring oss på 031 97 14 00 för akuttid. 

Urinsten

Urinsten är en vanlig åkomma som orsakas av att ämnen i urinen så som calcium, magnesium och fosfor inte löses upp i urinen utan i stället fälls ut som kristaller som sedan kan sammanfogas och bilda stenar. Kristaller och stenar kan bana väg för inflammationer och infektioner i urinblåsan och de kan även orsaka blockeringar i urinröret vilket är ett allvarligt och akut tillstånd.

När ska jag misstänka att mitt djur lider av urinsten och när ska jag söka vård?

Tecken på att ditt djur kan ha urinsten inkluderar svårigheter att urinera, blod i urinen, frekventa försök att urinera med liten eller ingen urinproduktion, samt smärtsamma reaktioner vid urinering. Om du observerar något av dessa symtom hos ditt djur är det viktigt att snabbt söka veterinärvård för att undvika allvarliga hälsoproblem.

Hur behandlar vi urinsten?

Behandlingen av urinsten kan variera beroende på stenarnas storlek, typ och placering. I vissa fall kan dietförändringar och medicinering vara tillräckligt för att lösa upp stenarna och förebygga framtida bildning. För större eller mer komplicerade fall kan kirurgisk borttagning vara nödvändig för att avlägsna stenarna och återställa normalt urinflöde.

Eftervård och återhämtning

Efter behandling kommer vi att ge dig detaljerade instruktioner om hur du bäst stödjer ditt djur under återhämtningsprocessen. Detta inkluderar råd om lämplig kost, medicinering och tecken på eventuella komplikationer att vara uppmärksam på. 

Misstänker du att din hund eller katt lider av urinsten så boka gärna ett veterinärbesök online eller ring oss på 031 97 14 00 för en första bedömning. Har du redan en konstaterad diagnos från en annan klinik? Ring gärna för tidsbokning. OBS! Om ditt djur inte verkar kunna kissa alls så är tillståndet akut och behöver åtgärdas omgående. Ring oss då för akuttid. 

Operation hund och katt
Cherry eye
Bulbextirpation
Corp al (främmande kropp i tarm)
Entropion
Frakturoperationer
Juvertumör
Kejsarsnitt
Korsbandsskada hund (korsbandslina & TPLO)
Korsbandsskada katt (korsbandslina)
Navelbråck
Patellaluxation 
Perinealbråck
Pyometra (livmoderinflammation) 
Urinsten
Här
bottom of page